วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
149/2 ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170โทรศัพท์ 0-4464-9327 E-Mail:Rakthailahansai@gmail.com